Leo Hollander is praktisch filosoof. Sinds het einde van de coronapandemie ziet hij meer mensen kampen met problemen als eenzaamheid en onrust. Ze vragen zich af of ze er voldoende toe doen, voor zichzelf en voor anderen. Terecht, want het zijn deze levensvragen die van belang zijn. Inzichten krijg je in de filosofische praktijk door op een innerlijke zoektocht te gaan. Een mooi alternatief voor therapie of medicatie, vindt Leo, en met succes. ‘Als iemand zijn monster in de ogen wil kijken, komt het inzicht altijd.’

‘Wie ben ik?’ Het is een vraag waar veel mensen tegenaan lopen. Een praktisch filosoof kan helpen om die vraag te beantwoorden. Leo Hollander heeft er zijn beroep van gemaakt om mensen te helpen bij hun denkproces. Hij werkt vanuit zijn Rotterdamse praktijk Denk-Wijzer. Leo: ‘In de Westerse wereld willen we mentale problemen graag bij de geestelijke gezondheidszorg neerleggen. Maar veel problemen komen voort uit worstelingen met de grote thema’s: liefde, geluk, werk en zingeving. Daarom is het zinvol om uit te zoeken wat je wilt, wie je nu eigenlijk bent en waar je naar streeft. Een praktisch filosoof kan helpen om die vraag te beantwoorden.’

Minder mentale veerkracht

Sinds de ontzuiling ervaren mensen minder houvast van de staat of de kerk. ‘Betutteling vanuit de kerk of staat past ons niet meer,” denkt Leo. ‘Maar er is weinig zingeving voor in de plaats gekomen. We denken vaak dat geluk te maken heeft met zaken die buiten onszelf liggen, bijvoorbeeld een goede baan, een mooi huis en een fijne relatie.’ Maar dat is aan het veranderen, merkt de filosoof. ‘Je ziet dat veel mensen zich bezighouden met meditatie en yoga. Beleven is belangrijker dan bezitten. Tegelijkertijd zie ik dat 40-minners een verminderde mentale veerkracht hebben. Ze kunnen minder goed omgaan met tegenslag. Misschien omdat juist zij zo’n groot belang hechten aan een zinvol en waardevol leven. Ze willen een betere wereld creëren en dat lukt niet.’

Onze werkelijkheid

Een praktisch filosoof brengt mensen in contact met hun innerlijke wijsheid. Zonder daarbij de houding aan te nemen van iemand die het antwoord al weet. Inzichten over de unieke levensvragen ontdekt de klant door het stellen van vragen. De vraag waarmee iemand in eerste instantie bij hem aanklopt, is vrijwel nooit het echte probleem, merkt Leo. Vaak zijn problemen te herleiden naar de opvattingen die iemand heeft. ‘We hebben een idee over de wereld en onze werkelijkheid. Zonder dat we onderzocht hebben of het ook echt waar is. Onze ideeën en meningen zijn beïnvloed door anderen, maar soms passen ze ons niet of niet meer.’ Daarin spelen beeldschermen een grote rol. ‘We zien de wereld door een apparaat. Maar ook dat is niet de waarheid. Dat zorgt voor vertwijfeling.’

Levensvragen en inzichten

Niet dat opvattingen slecht zijn. ‘Ze geven ons zekerheid.’ Maar soms kloppen de beelden niet. En dan moet je open staan voor andere opvattingen. Leo: ‘In het filosofisch gesprek maken we gebruik van de kennis die iemand eigenlijk al heeft. De zelfkennis. Mooi aan mijn werk is dat het mensen inzichten biedt. Met die verkregen inzichten kunnen ze niet alleen toekomstige problemen zelf oplossen. Veel belangrijker is de persoonlijke groei die de klant zelf realiseert. Het spoort mensen aan om zelf met levensvragen aan de gang te gaan.’ En daarom ga je naar een praktisch filosoof, volgens Leo. ‘Een uitdaging zit vrijwel altijd in jezelf, verpakt als probleem.’

Over Denk-Wijzer

Vanuit zijn praktijk Denk-Wijzer biedt Leo verschillende services, waaronder een filosofische wandelingen en filosoferen voor kinderen. Voor bedrijven biedt Denk-Wijzer strategische ondersteuning en Filosofisch Executive Coaching. Zowel particulieren als organisaties kunnen gratis kennismaken.