Vrouw voor een flip-over die uitleg geeft over het onderwerp maaltijd. Deelnemers aan het programma Keer Diabetes 2 Om kijken toe. De foto is gemaakt voor het coronavirus uitbrak.

Dat het programma Keer Diabetes2 Om van stichting Voeding Leeft op korte termijn werkt, was al duidelijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft nu aangetoond dat dit óók geldt voor de lange termijn. ‘Dit is een grote stap voorwaarts in onze missie.’

In het British Medical Journal, Nutrition, Prevention & Health kom je niet zomaar. De mensen achter Keer Diabetes2 Om sprongen dan ook een gat in de lucht toen het vooraanstaande medium de onderzoeksresultaten naar hun leefstijlprogramma publiceerde. De belangrijkste conclusie: Keer Diabetes2 Om is ook op de lange termijn effectief. Deelnemers aan het traject kunnen hun gedrag duurzaam veranderen, met als resultaat meer energie en minder medicatie.

Leefstijlgerelateerde ziekte

Diabetes type 2 is een ziekte die grotendeels leefstijl gerelateerd is. Het lichaam reageert daarbij niet meer goed op insuline. Dat is het hormoon dat de bloedsuikerspiegel regelt. Onder meer weinig lichaamsbeweging, overgewicht, ongezond eten, roken en ouder worden vergroten de kans op de ziekte. Al bijna 2.500 mensen werkten de afgelopen jaren via Keer Diabetes2 Om aan het omkeren van hun ziekte. ‘Met omkeren bedoelen we dat mensen ofwel minder medicijnen gaan gebruiken ofwel betere bloedwaarden krijgen. En het liefst beide, natuurlijk,’ zegt Marieleen Enthoven. Zij is projectleider bij stichting Voeding Leeft, dat het programma Keer Diabetes2 Om ontwikkeld heeft.

Succes voor 9 op de 10

Die resultaten worden dus ook na twee jaar behaald, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Louis Bolk Instituut. De data van 234 van de 438 deelnemers (53%) was daarbij beschikbaar. ‘Dat is echt fantastisch nieuws,’ zegt Enthoven. ‘Eerder deden we een studie naar de resultaten bij deelnemers na één jaar. Daarin werd aangetoond dat 87 procent van de deelnemers na een jaar nog altijd de nieuwe leefstijl volhoudt. Na twee jaar is dat 86 procent, een vergelijkbare score. Mensen gebruiken daarbij niet alleen minder medicatie, maar hebben ook veel meer energie. Gemiddeld zijn ze zeven kilo afgevallen en over het algemeen is de kwaliteit van leven enorm verbeterd.’

Groepsbijeenkomsten

Die resultaten bereiken deelnemers onder andere door meer te gaan bewegen en minder bewerkte voeding te eten. Tijdens het twee jaar durende traject leren ze op een eenvoudige, lekkere en praktische manier hun eetlust en lichaamsgewicht onder controle te krijgen. Daarbij staan ze er niet alleen voor. Voor de uitbraak van het coronavirus kwamen ze het eerste half jaar in totaal vijf dagen in groepen van 20 bijeen, onder meer in Vlaardingen. Voorlopig vinden de fysieke programma’s geen doorgang, maar er is wel de mogelijkheid om digitaal mee te doen aan Keer Diabetes2 Om. Met een verpleegkundige, een diëtist en een leefstijlcoach wordt toegewerkt naar een gezonde leefstijl. Na die zes maanden is er nog regelmatig contact, onder meer via online opfrismiddagen. Daarnaast kunnen deelnemers via een portal ervaringen, tips en recepten uitwisselen.

Enthoven: ‘Je maakt deze reis echt samen. We zien dat mensen elkaar door moeilijke periodes heen helpen en overleggen over dingen waar ze tegenaan lopen. Zeker in deze coronatijd is dat extra belangrijk, zowel op sociaal- als gezondheidsvlak. Daarom bieden we ons programma ook volledig digitaal aan.’

Extra bewijsvoering

‘De uitslagen van dit nieuwe onderzoek zijn een grote stap voorwaarts in onze missie,’ vervolgt Enthoven. ‘Het is onder meer extra bewijsvoering richting praktijkondersteuners en huisartsen. In de NHG-richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 staat dat leefstijl de eerste stap moet zijn in de behandeling. In de praktijk is dit lang niet altijd het geval. Er wordt nog te vaak eerst naar medicijnen gegrepen. Praktijkondersteuners willen voor leefstijl gerelateerde zaken vaak onderbouwing zien. Nou, dit onderzoek is krachtig bewijs.’

Lagere sociaaleconomische status

Enthoven: ‘De komende periode gaan we daarom in Rotterdam in samenwerking met VGZ ons programma weer extra onder de aandacht brengen bij huisartsen-praktijken. Dat is met name voor mensen met een lagere sociaaleconomische status van belang. Onze aanpak werkt even effectief bij deze mensen, zo hebben we aangetoond. Het probleem is alleen dat deze mensen ons vaak wat moeilijker weten te vinden. De praktijkondersteuners kunnen daar een belangrijke rol in spelen.’

Minder zorgkosten gedeclareerd

VGZ is, samen met Menzis, een van de zorgverzekeraars die Keer Diabetes2 Om vergoedt vanuit de basisverzekering. Enthoven: ‘We zijn druk in gesprek met andere zorgverzekeraars om bij hen hetzelfde te realiseren. Ook Diabetesvereniging Nederland steunt ons. Zo hebben zij onlangs alle zorgverzekeraars opgeroepen om ons programma te vergoeden. Zo blijven we hard werken om bij meer mensen diabetes type 2 om te keren.’

 

Keer Diabetes2 Om is een programma van stichting Voeding Leeft. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is Keer Diabetes 2 Om nu ook volledig digitaal te volgen. Klik hier voor meer informatie over het (online) programma.