DigiDeal010 - ondertekenaars

Bijna 70 Rotterdamse zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam ondertekenden op vrijdag 17 juli 2020 de DigiDeal010. Daarmee zeggen ze “ja” tegen samen doorpakken met digitale zorg. In een online Zoom-sessie kwamen deelnemers bijeen voor 2 inspiratiepitches en het ondertekenmoment van de DigiDeal010.

Waardevolle aanvulling

De opmars van eHealth in Coronatijd is enorm en dat biedt kansen, zo stelt de gemeente Rotterdam. Daarom tekenden bijna 70 Rotterdamse zorgaanbieders samen met wethouder Sven de Langen online de DigiDeal010. Met het digitale akkoord spreken alle ondertekenaars met elkaar af om zich in te spannen voor een kwalitatieve uitbreiding van het digitale zorgaanbod in de stad. ‘Het betreft een waardevolle aanvulling op het fysieke zorgaanbod, waarbij kwaliteit van de zorg en het belang van persoonlijk contact niet het oog verloren wordt,’ aldus wethouder de Langen.

Inspiratiepitches

Onder aanvoering van ‘dagvoorzitter’ Yvonne Nesselaar luisterden de deelnemers in een half uur tijd naar de wethouder en 2 inspiratiepitches. Marien Geense van Pameijer deelde het verhaal van een cliënt met straatangst, die daardoor van school gestuurd werd. Met behulp van haar favoriete podcast wist zij uiteindelijk toch al haar tentamens te halen. YOUZ werkt met een digitale poli, waar jongeren én hun ouders terecht kunnen voor cursussen, een online community en behandelsessies. Die poli was er al sinds 2018, maar raakte in een stroomversnelling door corona, zo vertelde Aniek van Bussel.

Versnelling door COVID-19

Dankzij technologische toepassingen kan de zorg en ondersteuning beter, efficiënter en klantvriendelijker. Dat bleek eens te meer in tijden van Corona. Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen, sport: ‘De afgelopen maanden zijn – gevoed door de COVID-19 pandemie- allerlei technologische toepassingen nieuw of versneld ingezet. Die ontwikkeling willen we vasthouden en versterken. Want de druk op de zorg en ondersteuning wordt – ook los van de pandemie – alleen maar groter. Met het benutten van eHealth kunnen we een zodanige slag slaan dat onze zorg en ondersteuning beschikbaar én betaalbaar blijven in de toekomst.’

Blended care

Veel zorgaanbieders hebben positieve ervaringen met de uitbreiding van het digitale zorgaanbod. Steeds meer huisartsen experimenteren met digitale consulten. Ook dagbesteding, psychische hulpverlening en therapie kunnen (deels) digitaal aangeboden worden. Voordelen zijn dat wachtlijsten korter kunnen, reistijd wegvalt en het eenvoudiger is om op afstand deel te nemen aan consulten van bijvoorbeeld een dierbare. De digitale zorg biedt hiermee een waardevolle aanvulling op de fysieke zorg. Dat betekent zeker geen vervanging van het persoonlijke contact. Juist met de combinatie van beiden, ook wel blended care, kan optimaal worden ingezet op efficiënte en bovenal kwalitatieve zorgverlening.

Eerste uitwerking in het najaar

In de DigiDeal010 geven de zorgaanbieders commitment om optimaal invulling te geven aan het digitale zorgaanbod. De gemeente ondersteunt de deelnemende partners. Ze stelt budget beschikbaar om de uitbreiding of implementatie van eHealth toepassingen mogelijk te maken. Naar verwachting komt in het najaar de eerste uitwerking van de DigiDeal. Yvonne Nesselaar sloot de Zoom-meeting af met haar eigen versie van Olivia Newton-John’s Physical: ‘Let’s get digital’.

 

De DigiDeal010 past binnen de ambities van Gezond010: het akkoord. Onder de ondertekenaars waren onder andere zorgorganisaties Aafje, Laurens, Pameijer, Argos zorggroep, Tzorg, Middin en Lelie zorggroep, welzijnsorganisaties, waaronder DOCK, WMO Radar, Humanitas en jeugdhulpaanbieders waaronder Flexus Jeugdhulp, GGZ Delfland, Youz, Parnassia en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.