Foto Charlie Bausch van Física Fysiotherapie

Física Fysiotherapie is sinds eind vorig jaar een van de premium partners van Gezond010. Charlie Bausch kan niet wachten om in 2020 samen met andere partners Rotterdam gezonder te maken. Want: ‘Je kunt het als zorgverlener niet alleen.’

Charlie Bausch fietst sinds een jaar elke ochtend fluitend door Rotterdam, op weg naar de Paradijslaan in Crooswijk. Daar opende begin 2019 de Rotterdamse vestiging van Física Fysiotherapie, een fysiopraktijk die zo’n vier jaar geleden door Mitch Schaefers, een oud-studiegenoot van Bausch, werd opgericht in Zoetermeer. In het pand, dat wordt gedeeld met sportschool Stride, behandelen manager-fysiotherapeut Bausch en haar drie collega’s allerlei klachten.

Preventieve aanpak

‘Maar we doen meer dan alleen pijn bestrijden,’ vertelt Bausch. ‘We gaan vooral preventief te werk. Met die aanpak onderscheiden we ons van andere praktijken.’ Als voorbeeld noemt ze “hardwerkende kantoorlui, die zich iets minder fit voelen maar nog geen pijnklachten hebben”. ‘Door gericht met hen te trainen, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ze met een actievere houding achter hun computer zitten. Daardoor voorkomen we dat ze klachten krijgen. Dit is wat we willen: dat mensen naar ons komen vóórdat ze ongemakken ervaren, met als doel het optimale uit henzelf te halen.’

Alle doelgroepen

De deur van Física staat open voor alle doelgroepen; van jong tot oud en van fanatieke tot minder fanatieke sporters. Zo traint er een fanatieke crossfitter die een gedetailleerd beweegprogramma volgt om beter de kracht in zijn linkerbeen te benutten. Ook marathonlopers die hun manier van lopen willen optimaliseren, zijn klant. En er komen eveneens ouderen die willen voorkomen dat ze vallen of die last hebben van COPD-klachten.

Blik naar buiten

De aansluiting bij Gezond010 is een logisch gevolg van de manier waarop Física te werk gaat. De blik is naar buiten gericht in plaats van naar binnen. ‘Veel praktijken willen alles zelf doen en kijken niet om zich heen,’ ziet Bausch. ‘Wij zijn juist altijd op zoek naar samenwerkingen, want je kunt niet alles zelf doen. Ik verwijs liever iemand door naar een specialist als een orthopeed of diëtist. “Gá,” zeg ik dan tegen de patiënt, “want daar ben je gewoon het best mee geholpen.” De gezondheid van de patiënt moet altijd voorop staan.’

Laagdrempelig

Het liefst heeft Fisíca die samenwerkingspartners in hetzelfde pand, zoals ook in Zoetermeer het geval is. Daar wordt multidisciplinair gewerkt onder één dak. ‘Gezond010 is daarom precies wat we zochten,’ vervolgt Bausch. ‘Via dit platform kunnen we partners vinden waarmee we gezamenlijk inwoners van Rotterdam gezonder kunnen maken. Wat ik direct ervaarde, onder meer toen ik contact legde met een zorgcentrum, is dat de drempel om in contact te komen met andere zorgverleners veel lager is dan wanneer je hen zelfstandig benadert. Dat komt doordat alle partners hetzelfde doel nastreven.’

Advies over zithouding

Física staat te trappelen om in 2020 als premium partner een actieve bijdrage te leveren aan het gezonder maken van de stad. Het bedrijf is aangesloten bij de satelliet Vitale Werkvloer, waarin werkgevers werk maken van het vergroten van de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Bausch: ‘Bijvoorbeeld door kantoorpersoneel te trainen op een betere houding, zodat we eventuele klachten voor zijn. Of door daarover advies te geven aan andere partners. Wij hebben ontzettend veel zin om samen met andere partners van Gezond010 aan deze en nog veel meer andere gezondheidsuitdagingen te werken.’

Física Fysiotherapie is premium partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media zal de aan de Paradijslaan gevestigde praktijk zich richten op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op fisicafysiotherapie.nl.