Twee mensen op een duofiets voor een scherm, een activiteit van Fit4Vit

In onze vergrijzende samenleving is zelfredzaamheid van ouderen een belangrijk thema. Voldoende beweging is daarbij cruciaal. Gezond010-partner Fit4Vit levert eHealth-oplossingen om ouderen in beweging te brengen en te houden. Zonder dat ze daarvoor de deur uit hoeven. ‘Met onze beweegconcepten kan de zorg worden ontlast.’

Fietsen door het bos, langs het strand of door de polder. En dat ‘gewoon’ vanuit het eigen huis of de zorginstelling. Het kan met de videofiets-oplossing van Fit4Vit. Een duofiets, hometrainer of ander apparaat wordt aangesloten op een beeldscherm. En van het ene op het andere moment zijn ouderen in een andere wereld. ‘Op het scherm kunnen we allerlei beelden projecteren,’ vertelt Larissa de Vlaming, accountmanager bij Fit4Vit. ‘Bijvoorbeeld een route door het oude dorp van die persoon, in combinatie met foto’s van vroeger. Wat is er mooier dan dat? Die beelden zorgen voor herkenning, maar ook voor afleiding en gespreksstof. Het motiveert ouderen om te gaan bewegen.’

Idealistisch initiatief

En dat is nodig, weet ook Ron Stolk. Hij richtte Fit4Vit in 2019 op naast zijn bedrijf Wiltraco. Daarmee levert hij al vijftien jaar concepten om met name jongeren in beweging te brengen. ‘Fit4Vit ben ik uit idealistisch oogpunt begonnen,’ vertelt Ron. ‘De zorgvraag stijgt, de zorgkosten nemen toe en er is weinig zorgpersoneel. Met onze beweegconcepten kan de zorg worden ontlast. Niet alleen omdat ouderen zelfredzamer worden en langer thuis kunnen wonen. Maar vooral ook doordat onze oplossingen bijvoorbeeld in verpleeghuizen kunnen worden gebruikt.’

Dementerende ouderen

Ron noemt dementerende ouderen als voorbeeld. ‘Mensen met dementie worden vaak agressief. In de zorg gaat veel tijd verloren aan de omgang met die agressie. Het is dus belangrijk om die negatieve energie om te zetten in positieve energie. Dat kan door de ouderen leuke, interactieve spellen aan te bieden. Wat we dan zien, is dat de ouderen echt weer als kinderen gaan spelen. Dat brengt plezier, maar indirect ook beweging. De bloedsomloop in de spieren zorgt ook voor cognitieve verbetering. En zo wordt de zorg een stuk beter hanteerbaar.’

Voor alle beweegniveaus

De interactieve spellen kunnen op meerdere manieren worden aangeboden. Zo biedt Fit4Vit interactieve vloeren, muren, tafels en zelfs plafonds. Op alle ondergronden kunnen diverse beelden en spellen worden geprojecteerd. ‘Daarmee kunnen we alle ouderen helpen, op welk beweegniveau ze ook zitten,’ vertelt Larissa. ‘Mensen die nog goed kunnen springen, kunnen de vloer gebruiken om virtueel van de ene naar de andere steen te springen. Op de tafel kun je allerlei spellen spelen, van digitaal sjoelen tot memory. Het interactieve plafond is geschikt voor mensen met zeer beperkte mogelijkheden. Het prikkelt de zintuigen, maar kan ook voor educatie en therapie worden ingezet.’

Virtueel revalideren

Naast het videofietsen en de interactieve beweegconcepten biedt Fit4Vit virtuele revalidatiemogelijkheden. Ron: ‘Een fysiotherapeut kan een apparaat bij een revalidant thuis neerzetten, zodat die persoon op elk moment de gewenste oefeningen kan doen. Feedback krijgt die persoon via het scherm, op medisch verantwoorde wijze. Dat scheelt weer een bezoek aan de fysio, wat zeker in coronatijd een mooie oplossing is.’

Zorgverzekeraars in beweging

Via het netwerk van Gezond010 zoekt Fit4Vit actief de samenwerking met onder meer zorginstellingen, verzorgingscentra, revalidatiecentra en ziekenhuizen. ‘Vrijwel alle zorgprofessionals met wie we in gesprek zijn, zijn positief over onze oplossingen,’ vertelt Larissa. ‘De uitdaging is dat onze producten nog niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Veel verzekeraars zijn verbaasd dat wij al zover zijn met eHealth. Vooralsnog worden onze producten vooral aangeschaft via stichtingen en fondsen, of door zorginstellingen die genoeg eigen middelen hebben. We hopen dat we de verzekeraars snel kunnen overtuigen van het nut van onze oplossingen. Daarnaast werken we graag via Gezond010 met de andere partners aan innovatieve manieren om zoveel mogelijk Rotterdammers in beweging te krijgen. Daarbij hebben we ook voldoende mogelijkheden om medewerkers van bedrijven meer te laten bewegen.’

 

Fit4Vit is partner van Gezond010. Via bijdragen aan events, workshops en eigen (social) media richt het bedrijf zich op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit in Rotterdam én op versterking van het netwerk. Meer weten, kennismaken of samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk? Kijk op www.fit4vit.nl.