Intensieve hulp bij het bereiken én vasthouden van een gezond gewicht wordt voor veel Rotterdammers een stuk toegankelijker. De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) wordt vanaf 1 januari 2019 opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Het vergoeden van intensief leefstijlprogramma is noodzaak voor een gezondere stad. Grofweg de helft van de Rotterdammers heeft overgewicht, 14% kampt zelfs met ernstig overgewicht. ‘Die laatste groep groeit nog steeds,’ zei prof. dr. Liesbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas en Stress en hoofd van het Centrum Gezond Gewicht eerder dit jaar op Gezond010.nl. ‘Alleen preventieve maatregelen hebben bij hen onvoldoende effect. Het aanpassen van hun totale leefstijl, met steun van professionals, is wél succesvol gebleken.’

Totale aanpak

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) gaat verder dan het leefstijladvies dat een huisarts of een diëtist nu aan een patiënt geeft. De kracht zit in de gecombineerde aanpak. Professionals werken samen om de patiënt te helpen bij het ontwikkelen én vasthouden van een gezonde leefstijl, in plaats van alleen vanuit hun eigen discipline (gezonde voeding, bewegen, gedragsverandering) naar de problematiek te kijken.

Leefstijlinterventie van twee jaar

De gecombineerde leefstijlinterventie duurt twee jaar en is opgeknipt in een behandelfase van één jaar en een onderhoudsfase van één jaar. Verwijzing naar een GLI vindt plaats door de huisarts. En door de internist, op voorwaarde dat er afspraken zijn gemaakt met de huisarts over monitoring van en terugkoppeling over het verloop. Een GLI gaat niet af van het eigen risico van verzekerden.

Nascholing over GLI

Het Erasmus MC organiseert op dinsdag 20 november een avondsymposium over de gecombineerde leefstijlinterventie. Diëtisten, fysio- en bewegingstherapeuten, psychologen en leefstijlcoaches zijn welkom. Deelnemers krijgen praktische adviezen om de interventies zelf effectief uit te voeren. Zowel inhoudelijke adviezen als financiële en logistieke informatie komen aan bod. De kosten zijn €35,-. Zie onderstaande flyer voor meer informatie.