Lieve en Astrid van Healthy'R

De gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit lanceerden begin 2018 Healthy’R, het expertisecentrum dat Rotterdammers helpt te kiezen voor gezonder gedrag. Deze unieke samenwerking werpt haar eerste vruchten af, die volgens direct betrokkenen beslist naar meer smaken.

Volgens Lieve van den Boogaard, namens de gemeente projectleider van Healthy’R, heeft het expertisecentrum na een opstartfase inmiddels voet aan de grond gekregen in Rotterdam. Steeds meer organisaties uit de stad weten het met hun gezondheidsvraagstukken te vinden. ‘Hetzelfde geldt voor beleidsmakers binnen de gemeente,’ zegt ze. ‘Onze hoofdtaak is het uitvoeren van experimenten met nudges, duwtjes in de goede richting. Maar we hebben ook meerwaarde in het geven van advies. Ter onderbouwing van een gedragsvraagstuk of over welke gedragsinterventies wel of niet werken.’

Echte wereld

Lieve werkt binnen Healthy’R nauw samen met onder meer Astrid Schop-Etman, namens de Erasmus Universiteit als senior onderzoeker verbonden aan het centrum voor gedragsonderzoek en ontwikkeling. ‘In de wetenschap zijn we gewend om in een lab, een gecontroleerde omgeving, onderzoek te doen,’ zegt de gedragswetenschapper. ‘Healthy’R heeft de deuren van die ivoren toren geopend. We doen ons onderzoek nu in de stad, in de echte wereld. Voor ons ontzettend leerzaam en het maakt ook dat interventies die werken direct toegepast kunnen worden. Er is nu een goede verbinding tussen wetenschap, beleid en de praktijk – ontzettend belangrijk om op een onderbouwde wijze gezonder gedrag te stimuleren.’

Workshops

Gedragsverandering en het stimuleren van gezonde keuzes kan op vele gebieden. Healthy’R werkt aan verschillende gedragsvraagstukken, momenteel onder meer op de thema’s verminderen van zitgedrag, een rookvrije omgeving en gehoor beschermende maatregelen onder jongeren. Astrid: ‘En recent zijn we gestart met Healthy Picks, over hoe nudging kan bijdragen aan een gezondere keuze in schoolkantines. Soms blijkt bij het scherp stellen van een aanvraag uit de stad een experiment niet nodig, omdat we op basis van onze eigen kennis of vanuit de literatuur al weten hoe we een gezondheidsvraagstuk moeten aanpakken. In zulke gevallen geven we direct advies. Daarnaast ontwikkelen we diverse workshops om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de vragen die leven bij beleidsmakers en in de praktijk.’

Unieke samenwerking

Doordat de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit hun samenwerking op het gebied van gezonder gedrag met de oprichting van Healthy’R een officieel karakter gaven, is het voor direct betrokkenen binnen beide organisaties effectiever werken, stelt Lieve. ‘Andere gemeenten en universiteiten werken ook samen, maar vaak ad hoc en gedragen door slechts een enkele ambtenaar en onderzoeker die er naast hun reguliere werk vol voor gaan. Die moeten leuren om iets voor elkaar te krijgen en vaak houdt dit op de lange termijn geen stand. Met Healthy’R hebben we een heldere propositie en positie. Beleidsmedewerkers van de gemeente hebben bij ons directe toegang tot wetenschappelijke kennis. Terwijl onderzoekers gebruik kunnen maken van de gemeentelijke netwerken in de stad.’

Gezonder gedrag

Uiteindelijk moet het werk van Healthy’R bijdragen aan een gezonder Rotterdam. Lieve en Astrid denken dat die missie gaat slagen. ‘Tijdens ons project Grip en Gezondheid zagen we al een vermindering van stress en roken onder kwetsbare Rotterdammers,’ zegt Lieve. ‘De lessen die we leren, zullen hopelijk de komende jaren steeds nadrukkelijker worden toegepast in beleid en de praktijk. Dat gaat gezonder gedrag makkelijker maken. En we weten dat wanneer de gezondere keuze de makkelijkste is, mensen dáár voor gaan.’

Healthy‘R is het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het helpt Rotterdammers te kiezen voor gezonder gedrag. Meer weten? Kijk op Healthyr.nl