Ommoord is een groene, maar ook steeds grijzere wijk. Gezondheidscentrum Ommoord, onderdeel van Stichting ZONBOOG, en welzijnsorganisaties stemmen hun zorg steeds nadrukkelijker af op de behoeften van de bewoners. Met speciale aandacht voor de grote groep senioren.

Wie op maandagochtend het Gezondheidscentrum Ommoord binnenloopt, kan niet om de welzijnsorganisaties uit de wijk heen. Elke week staan ze met een informatietafel klaar voor de bewoners. ‘Gelukkig zijn ze terug,’ zegt Filian Looman, een van de tien huisartsen die samen praktijk houden in het gebouw. ‘Van oudsher waren welzijnsorganisaties ook bij ons in het pand gevestigd, maar na een aanbesteding kwamen er een aantal nieuwe partijen in de wijk,  en verloren we het contact. Een groot gemis, zeker voor onze patiënten.’

Onder één dak

Bewoners van Ommoord stappen bij Filian en haar collega’s binnen met tal van problemen. Fysieke en mentale, maar ook met hulpvragen van maatschappelijke aard. ‘De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt, zeker voor ouderen. Iemand die van de spanning over schulden nekklachten heeft, kan ik binnen Gezondheidscentrum Ommoord doorverwijzen naar een van onze fysiotherapeuten die hier onder hetzelfde dak zitten. Maar mensen zijn past echt geholpen als de oorzaak van hun problemen óók wordt aangepakt. Hiervoor is een goede samenwerking met welzijnsorganisaties essentieel. Als huisarts moet ik weten naar wie ik iemand kan doorverwijzen.’

Ziel en zaligheid

En dus zocht Gezondheidscentrum Ommoord – met naast huisartsen en fysiotherapeuten ook doktersassistenten, praktijkondersteuners en een apotheek – twee jaar geleden het contact met de nieuwe welzijnsorganisaties in de wijk. ‘Er ging een wereld voor ons open. De medewerkers van Buurtwerk en Dock stonden met ziel en zaligheid klaar voor de bewoners. Alleen was hun aanbod versnipperd en voor ons niet duidelijk zichtbaar. Eerst hebben we tijd geïnvesteerd in elkaar leren kennen. Inmiddels weet iedereen elkaar te vinden en wordt er inhoudelijk steeds beter samengewerkt.’

Thuis opzoeken

Een paar keer per jaar organiseert het Gezondheidscentrum Ommoord samen met de welzijnsorganisaties in de wijk themaochtenden. Onder meer schulden, eenzaamheid, mantelzorg en het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen stonden al op de agenda. ‘De vergrijzing van Ommoord is overduidelijk, en dus hebben we sinds een aantal jaar een praktijkverpleegkundige ouderenzorg die kwetsbare ouderen thuis opzoekt,’ zegt Filian. ‘Een van de problemen waarop zij stuitte, was het vallen. Hoort bij het ouder worden, is de heersende gedachte bij ouderen zelf. Dit hóéft niet zo te zijn. Het kan het begin zijn van een hoop ellende, die tot op zekere hoogte voorkomen kan worden.’

Valpreventietraining

Gezondheidscentrum Ommoord start nog dit jaar met een valpreventietraining, in samenwerking met studenten fysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam. ‘In Nederland gaat er in de ouderenzorg veel goed, maar voor het voorkomen van vallen is lang niet genoeg aandacht geweest. De inrichting van het huis, juist medicijngebruik, blijven bewegen, goede voeding – het zijn allemaal factoren met invloed die we meenemen in de training. De meeste ouderen in Ommoord willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de wijk waar ze vaak al vijftig jaar met plezier leven. Dit kán ook, maar dan moeten we ze wel sámen helpen.’

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat de ZONBOOG-groep uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, drie fysiotherapiepraktijken, een logopediepraktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Meer weten? Kijk op Zonboog.nl.