Campagnebeeld van MiGuide

200 Rotterdammers met diabetes type 2 krijgen de kans om in zeven maanden tijd hun gezondheid te verbeteren. MiGuide, Gezond op Zuid, Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam ontwikkelden het nieuwe leefstijlprogramma ‘Diabetes in actie – editie 010’, dat in oktober start. Daarin worden bewezen toepassingen gecombineerd. ‘Persoonsgerichte zorg draagt bij aan de kwaliteit van de zorg.’

Het aantal mensen met een chronische ziekte groeit razendsnel. De groei is het grootst bij mensen met diabetes type 2; in Nederland krijgen wekelijks duizend mensen deze diagnose. Van alle Nederlanders die nu 45 jaar en ouder zijn, krijgt naar verwachting één op de drie in de toekomst te maken met diabetes type 2. Mensen met diabetes kunnen allerlei klachten ontwikkelen en hebben een verhoogde kans op chronische complicaties. Het goede nieuws is dat diabetes type 2 om te keren is. Een gezonde leefstijl vermindert de ernst van de ziekte, verkleint de kans op complicaties en leidt bij een deel van de patiënten zelfs tot het stoppen van medicatie.

200 Rotterdammers met diabetes type 2 gezocht

Dat is dan ook het uitgangspunt van het programma ‘Diabetes in actie – editie 010’. 200 Rotterdammers met diabetes type 2 krijgen de kans om tussen oktober 2021 en april 2022 hieraan mee te doen. De campagne om deze Rotterdammers te werven, werd afgetrapt tijdens het op donderdag 16 september. Rotterdammers kunnen zichzelf aanmelden, daarnaast kunnen huisartsenpraktijken deelnemers doorverwijzen. Aanmelden kan via www.miguide.nl.

Aanmoedigingen en succeservaringen

Initiatiefnemer van ‘Diabetes in actie – editie 010’ is Arjen Huizinga. Hij is directeur van MiGuide, een digitaal zelfhulpprogramma voor mensen met diabetes type 2. Via een app en met support van de zorgverlener ontvangt een deelnemer coaching op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en beheersing van het glucosegehalte. ‘We geven vooral veel inzicht in diabetes en passen effectieve gedragsveranderingsmethodieken toe,’ vertelt Huizinga. ‘Op basis daarvan geven we telkens aanmoedigingen en creëren we succeservaringen. Die moeten ervoor zorgen dat mensen het makkelijker volhouden. Ook werken we samen met onder meer het Nederlands Diabetes Fonds. Het advies dat we in de app geven, komt uit betrouwbare, wetenschappelijke bronnen.’

Digitaal verlengstuk van huisartsenpraktijk

‘Daarmee is MiGuide het digitale verlengstuk van de huisartsenpraktijk, andere zorgverleners en zorggroepen,’ vervolgt Huizinga. ‘We helpen het zorgsysteem in zijn geheel, door de druk op zowel de zorg als de zorgkosten te verlagen. Daarnaast spelen we in op de ontwikkeling van persoonsgerichte zorg op afstand.’

Combinatie van bewezen toepassingen

MiGuide bewees de afgelopen jaren de toegevoegde waarde. Binnen ‘Diabetes in actie – editie 010’ wordt MiGuide gecombineerd met de inzet van leefstijlcoaches en laagdrempelig beweegaanbod. Zeven maanden lang houden deelnemers gegevens bij, zoals gewicht, bloedsuikerwaarden en bloeddruk. Door de koppeling met het Huisarts Informatiesysteem (HIS) kunnen huisartsen en leefstijlcoaches op afstand meekijken. Daarnaast voeren deelnemers tijdens het traject meerdere digitale gesprekken met de leefstijlcoach, individueel en in groepsverband. Tegelijkertijd blijven ze onder reguliere behandeling bij de huisartspraktijk of andere zorgverlener. Via de Beweegcoach van Rotterdam Sportsupport kunnen deelnemers gratis laagdrempelige beweegactiviteiten in de wijk uitproberen, om vervolgens in groepsverband aan de slag te gaan. De groepsbenadering moet motiveren, net als de aanmoedigingen in de app.

Geloof in persoonsgerichte zorg

Een van de partners in het programma is Stichting Gezond op Zuid. Hierbij zijn meerdere eerstelijnsgezondheidscentra uit Rotterdam-Zuid aangesloten. ‘We doen mee aan dit project omdat we geloven dat persoonsgerichte zorg bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. En daarmee aan de gezondheid van onze patiënten,’ verklaart directeur Zorg Marieke Sikkens-Idenburg. ‘Met de combinatie tussen leefstijlcoaches en technologie kunnen we handvatten bieden, zodat patiënten zelf de regie over hun gezondheid terugkrijgen. Zo verbeteren we het ziekteverloop en verminderen we tegelijkertijd de druk op de zorg.’

Zorgtech-voucher

Het leefstijlprogramma ‘Diabetes in actie – editie 010’ is mede mogelijk gemaakt door een Zorgtech voucher vanuit Innovation Quarter. ‘Daarmee kunnen we kijken of deze blended aanpak van online en fysieke begeleiding werkt,’ zegt Huizinga. ‘Wij denken uiteraard van wel. Het hoofddoel voor de lange termijn is aantonen dat de inzet van dit traject effectief en efficiënt is. Op korte termijn willen we bewijzen dat deze aanpak leidt tot een gezondere leefstijl en betere kwaliteit van leven voor de mensen met diabetes type 2. Dit kunnen zij zelf aangeven via vragenlijsten aan het begin en einde van het traject. Daarnaast willen we een daling van de zorgconsumptie en medicatie laten zien, doordat de zorg meer persoonsgericht is. Daardoor dalen ook de zorgkosten. Tot slot ben ik benieuwd naar het percentage uitvallers. Wij kunnen wel denken dat dit dé oplossing is voor een bepaalde groep, maar uiteindelijk bepalen de deelnemers dat.’

 

Het programma ‘Diabetes in actie – editie 010’ loopt van oktober 2021 tot april 2022. De samenwerkende partners zijn nog hard op zoek naar 200 Rotterdammers met diabetes type 2. Als zorgprofessional kun je mensen die hiervoor in aanmerking komen doorverwijzen naar www.miguide.nl. Via deze website vinden de Rotterdammers alle informatie over het programma en kunnen ze zichzelf aanmelden voor het programma. Wees er snel bij, want het programma start in oktober 2021!