Hoe willen we digitaal gegevens uitwisselen zonder dat we de privacy van patiënten schenden? Hoe kan de inzet van Artificial Intelligence de zorgprofessional ondersteunen? En ook bijdragen aan een gezond leven, een goede samenwerking in de keten én aan werkplezier? Op die vragen, en nog heel veel andere, zochten ruim 900 zorgprofessionals een antwoord tijdens het Mobile Healthcare-congres op 16 november 2023.

De twaalfde editie van hét landelijke, jaarlijkse congres over digitale zorginnovaties en technologieën vond plaats in Rotterdam Ahoy. Uitgangspunt van deze editie was samenwerken aan het toegankelijk houden van goede en betaalbare zorg, de opgave die met het Integraal Zorgakkoord in regio’s wordt opgepakt.  De vraag naar zorg blijft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgmedewerkers. Er is een nieuwe manier van werken en denken nodig om medewerkers te behouden en zorg op andere manieren toegankelijk te houden. En om data goed en snel voor zorg en onderzoek beschikbaar te krijgen. Digitalisering, databeschikbaarheid en samenwerken spelen daarbij een cruciale rol.

‘Zoek elkaar op!’

De dag begon met een interactieve talkshow, geleid door Yvonne van Duijnhoven (directeur publieke gezondheid en welzijn en GGD Rotterdam-Rijnmond). Sprekers waren bestuurder Erasmus MC, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  verantwoordelijk voor het IZA, en het Zilveren Kruis als hoofdrolspeler in het ontwerp van het akkoord en het zorgkantoor in veel regio’s. Zij spraken over de kansen met het IZA om samen te werken aan de opgaven digitalisering en delen van gegevens. Maar ook over het ontwerpen van domeinoverstijgende zorgpaden voor patiënten. Ze gaven aan hoe het IZA juist nieuwe onderlinge samenwerking ondersteunt en ruimte geeft. De overkoepelende boodschap voor de professionals, van welzijn tot en met specialistische zorg: zoek elkaar op, maak gebruik van elkaars kennis en werk nog meer samen.

Digitalisering: meer aandacht voor patiënt

Daarna waren er keynote-speeches van onder meer Jan Rotmans (hoogleraar duurzame transitie Erasmus Universiteit Rotterdam), Ad Melkert (voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Danielle Braun (Corporate Antropoloog & Directeur Academie voor Organisatiecultuur). Braun liet met voorbeelden zien dat het de moeite waard is om het onbekende te omarmen. En dat de tijd die je wint door zaken te digitaliseren, geïnvesteerd kan worden in extra aandacht voor de patiënt. ‘Aandacht is het nieuwe goud’, aldus Braun.

Kuipers en Gommers in gesprek

Het congres werd afgesloten met een gesprek tussen minister Ernst Kuipers van VWS en Diederik Gommers, intensivist en afdelingshoofd Intensive Care Erasmus MC. Zij praatten over de vier hoofdthema’s van de dag: healthy life through data; verbinding zorg en sociaal domein; ecosysteemgedachte; en de transitie naar betaalbaar en  bemensbaar. Kuipers en Gommers benadrukten nogmaals de noodzaak om alle mogelijkheden die tijdens het Mobile Healthcare-congres werden gepresenteerd te blijven uitwerken. Met als doel om een zorginfarct te voorkomen. Het was het serieuze sluitstuk van een inspirerende dag vol nieuwe inzichten.

Dag vol positieve energie

De gemeente Rotterdam organiseerde dit evenement met Erasmus MC, Rotterdam Square en het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Zij waren samen verantwoordelijk voor de invulling van het programma en het uitnodigen van de sprekers.  Annelies Nijhuis was als senior beleidsadviseur digitalisering & eHealth van de gemeente Rotterdam medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het hoofdprogramma. Zij kijkt tevreden terug: ‘Van thuiszorgorganisaties tot welzijnsaanbieders en van ziekenhuizen tot GGZ-praktijken; bij alle aanwezigen proefde ik volop energie om nieuwe dingen te willen doen en digitale toepassingen en technologie in te zetten. Ook de sprekers waren erg betrokken. Zij waren bereid om hun data en inzichten te delen, maar dachten ook mee over de beste manier om de bezoekers te raken en inspireren. Het was fantastisch om als gemeente bij te kunnen dragen aan dit succesvolle event, waar belangrijke vragen over de toekomst van zorg en gezondheid zijn beantwoord.’

Meer weten over het evenement? Kijk dan op de website van Mobile Healthcare.

Bekijk hieronder de aftermovie van het Mobile Healtcare-congres.
Let op: klik op de link onder de afbeelding voor de video!