Lancering van het akkoord

Gezond010 maakt veel enthousiasme los in Rotterdam. Impact Centre Erasmus is recent een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de vernieuwende netwerkaanpak gericht op de verbetering van de gezondheid van Rotterdammers. Om inzicht te bieden in de diversiteit, werking én meerwaarde van het gezondheidsnetwerk.

Het onderzoek van Impact Centre Erasmus kent twee fases. Het eerste deel is inmiddels gestart met literatuuronderzoek en bestaat verder uit een enquête onder alle Gezond010-partners en een aantal diepte-interviews. ‘Momenteel werken we aan inzicht in voorwaarden en succesfactoren bij een netwerkaanpak,’ zegt onderzoeker Manon van Asselt. ‘Via de enquête toetsen we dit aan Gezond010. Met de interviews brengen we in kaart waar behoefte aan is bij partners in het netwerk, en hoe zij aankijken tegen een eventuele intensivering van het partnerschap.’

Doorontwikkeling

Impact Centre Erasmus verwacht de eerste fase van het onderzoek komende zomer af te ronden. Aansluitend vindt fase twee plaats, waarin de impact van Gezond010 op de gezondheid van Rotterdammers wordt onderzocht. Van Asselt: ‘Je hoopt bij samenwerking tussen partijen dat één plus één drie is. Maar is dit ook zo? Het is de moeite waard om te proberen de veronderstelde meerwaarde aan te tonen. Want samenwerking kost veel tijd en energie. Uiteindelijk willen we op basis van de resultaten uit de eerste en tweede fase komen tot een advies over doorontwikkeling van Gezond010. Het ultieme doel blijft natuurlijk de positieve gezondheidseffecten van juist het partnerschap op Rotterdammers.’

Nieuwe aanpak

Gezond010 werd in 2017 gelanceerd, met de gemeente Rotterdam als een van de partners, in een faciliterende en soms aanjagende rol. ‘Kiezen voor het creëren van een netwerk is een relatief nieuwe aanpak voor ons,’ zegt Karen Klein Ikkink van de gemeente Rotterdam, opdrachtgever van het onderzoek. ‘Gezond010 zorgt voor veel enthousiasme in de stad, maar maken we de wens om gezondheidswinst te boeken ook waar? En wat kan beter? En welke rol moeten we als gemeente eigenlijk spelen binnen het netwerk, dat inmiddels goed op poten staat? Interessante vragen, waar we met dit onderzoek en hulp van de partners antwoord op hopen te krijgen.’

Rol van de gemeente

Naast het Impact Centre Erasmus doet ook Hedi Westerduin, masterstudent Bestuurskunde, onderzoek naar Gezond010. Onder begeleiding van hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Arwin van Buuren focust zij zich op de rol van gemeente binnen het netwerk. ‘Bijzonder in de aanpak is dat de gemeente erkent lang niet de enige partij te zijn met invloed op de volksgezondheid,’ zegt Van Buuren. ‘Gemeenten sturen doorgaans met regelgeving, subsidies en opdrachten. Rotterdam doet het door partijen bijeen te brengen, positief te beïnvloeden en samen doelen te stellen. De vraag is: Hoe geef je ideaal vorm aan deze relatief nieuwe rol?’

 

Impact Centre Erasmus is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het kenniscentrum wil met impact denken, meten en sturen organisaties stimuleren de grootst haalbare maatschappelijke bijdrage te leveren. Dit zodat mensen en middelen bewust en effectiever worden ingezet om economische, maatschappelijke en ecologische ambities te realiseren. Het onderzoek naar Gezond010 wordt uitgevoerd door onderzoekers Manon van Asselt en Carly Relou. Meer weten, kennismaken of samenwerken? Kijk op impactcentreerasmus.nl.   

De foto is gemaakt tijdens de lancering van Gezond010: het akkoord, in december 2019.