Student en Leefstijl Rotterdam, David van Eerd (achter) over het Rotterdams Preventieakkoord

Rotterdam werkt toe naar een Rotterdams Preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord en naar verwachting eind 2019 wordt gepresenteerd. Rotterdamse partners, waaronder die van Gezond010, worden gevraagd hierover mee te denken. Deze maand Davíd van Eerd, sinds januari afgestudeerd als basisarts aan het Erasmus MC, maar dit studiejaar nog bestuurslid van Stichting Student en Leefstijl.

Waarom moet dit ook het akkoord van Student en Leefstijl worden?

Van Eerd: ‘Wij vertegenwoordigen en zíjn de artsen van de toekomst. We staan voor een prominentere rol van preventie in de geneeskundeopleiding en de gezondheidszorg, een verschuiving richting voorkómen in plaats van behandelen van ziekte. De huidige manier van zorg leveren is niet houdbaar in een samenleving waarin we steeds ouder worden, maar ook steeds meer leefstijlgerelateerde aandoeningen krijgen. Om de zorg betaalbaar en haalbaar te houden zullen we meer op preventie moeten gaan inzetten. In een stad als Rotterdam, waar meer dan de helft van de inwoners overgewicht heeft en dus risico loopt om een leefstijlziekte te krijgen, ligt er voor de Erasmus-artsen in spé een grote uitdaging.’

Wat mag volgens u absoluut niet ontbreken in het Rotterdams Preventieakkoord?

‘Een gezonder, maar ook praktisch en betaalbaar aanbod aan voeding in de publieke ruimte. Je moet nu vaak goed zoeken naar gezonde voedingsmiddelen, zelfs binnen het Erasmus MC, die vaak vele malen duurder zijn dan de voor het grijpen liggende ongezonde alternatieven. Gezond gedrag ontstaat niet uit zichzelf – je moet mensen stimuleren om de juiste keuzes te maken. Ook voldoende groen rondom plekken waar gewerkt wordt is in dit opzicht belangrijk om beweging te stimuleren. In het Erasmus MC was tijdens mijn opleiding bijvoorbeeld niet echt een makkelijk bereikbare plek om in de pauze een rondje te lopen, maar met de huidige daktuin is er al een hele mooie stap in de goede richting gezet.’

Wat doet u om van Rotterdam een stad van voorkomen in plaats van genezen te maken?

‘Als Student en Leefstijl verspreiden we kennis over gezonde voeding en leefstijl via onderwijs aan geneeskundestudenten. Zoals een jaarlijkse cursus verspreid over tien avonden, en binnenkort start zelfs een minor voor derdejaarsstudenten. Dit is een aanzet naar meer onderwijs over dit onderwerp door de hele artsenopleiding heen, met als doel dat artsen hier later in de spreekkamer doeltreffende adviezen over kunnen geven.’

Gezond010-partners werken mee aan het Rotterdams Preventieakkoord. Welke partner mag zich hier volgende maand over uitspreken?

‘De RET, een zeer zichtbare organisatie in de stad. Met een interessante positie bovendien. Hoe kijken ze aan tegen het stimuleren van beweging versus het de reiziger uit handen nemen? En hoe helpen ze hun medewerkers om vitaal te blijven? Veel mensen in Rotterdam draaien onregelmatige diensten, RET-personeel vast ook. Wat kun je als werkgever en werknemer dan doen om gezondheidsproblemen voor te blijven?’

Tot slot: Hoe probeert u in uw eigen leven gezondheidsproblemen voor te zijn?

‘Als beginnend arts kun je je niet helemaal onttrekken aan de hectiek van het werk in een ziekenhuis, maar ik heb voor mezelf al duidelijk dat ik uiteindelijk niet in de “ratrace” wil meedoen die op veel afdelingen binnen het ziekenhuis nog steeds de norm is. Ik wil me in de toekomst als sportarts of huisarts graag op een gezonde manier inzetten voor mijn patiënten, en het goede voorbeeld geven. Zelf sport ik fanatiek, eet ik gevarieerd met veel groente, en probeer ik zo veel mogelijk slaap en ontspanning in te bouwen. Yoga en meditatie – ik kan het van harte aanbevelen.’

Benieuwd naar het Student en Leefstijl? Lees meer op hun website. In december 2019 is ‘Gezond010: het akkoord’ gelanceerd. Dit akkoord is tot stand gekomen in samenwerking met 80 partners. Lees hier meer over het akkoord.