Een vrouw is bezig in de VIT010 applicatie.

Technologie op het gebied van leefstijl is een handig hulpmiddel om mensen gezonder te laten leven. Smart Health biedt mensen een digitaal leefstijlplatform dat helpt om de gezondheid te verbeteren. Een goede match voor VIT010, een project dat door een combinatie van leefstijlcoaching en eHealth de gezondheid van de Rotterdammer wil verbeteren. Smart Health-oprichter Suzanne van Pelt en Smart Health-projectmanager Job Weijters waren nauw betrokken bij het project.

Blended care, zo heet de combinatie van eHealth en fysieke begeleiding door leefstijlcoaches. Het is de insteek van het project VIT010 dat werd opgezet en uitgevoerd in samenwerking met wmo radar. Er deden 120 deelnemers uit Delfshaven, Overschie en Centrum meedoen. Het zijn mensen tussen 45 en 67 jaar met (risico op) chronische aandoeningen. Ze hebben dus baat bij een gezondere leefstijl.

Meer regie

Voor het digitale gedeelte van de blended care is Smart Health (voorheen Smartvitaal) verantwoordelijk. Het door hen geleverde digitale platform is ontwikkeld door Suzanne van Pelt en wetenschapper prof. dr. Leonard Hofstra. Het is gebaseerd op ruimschoots bewezen wetenschappelijke feiten. Met deze technologie willen ze mensen meer regie over hun gezondheid geven. Suzanne: ‘Generieke tools werken vaak niet. Ons programma biedt iedereen een persoonlijke benadering en biedt mensen regie door inzicht in hun persoonlijke leefstijl en gezondheid.’

Vitaalscan

Smart Health bracht eerst met de Vitaalscan de afzonderlijke leefstijlfactoren van de deelnemers in kaart. Op basis van een hartrisicoscore en hun leefstijlcijfer bepaalden de deelnemers wat ze aan hun leefstijl wilden veranderen. Belangrijke aandachtspunten waren daarbij voeding, beweging, stressreductie en ontspanning. Op het Smart Health-platform konden de deelnemers vervolgens zelf aan de slag met hun verbeterplannen. Daarnaast waren er fysieke bijeenkomsten waar leefstijlcoaches en een diëtiste advies gaven. Job Weijters, projectmanager bij Smart Health en nauw betrokken bij VIT010, legt uit waarom dat blended care effectief is: ‘Dankzij de combinatie van on- en offline zorg krijgen mensen vrijwel continue coaching. Dat levert meer betrokkenheid en een beter resultaat op.’

Nuttige data

De resultaten van VIT010 zijn inmiddels bekend: het leefstijlcijfer steeg met 0.6 punt en het hartrisico is met 1,3% verlaagd. Dat lijkt misschien niet veel, maar Suzanne van Pelt is zeer tevreden: ‘Een verbetering van 1 of 2 procent heeft een aanzienlijk resultaat op de zorg, de economie en op het welzijn van de bevolking. Als we zo’n project landelijk zouden kunnen uitrollen, zou dat een enorm verschil maken. Daarbij leverde het project veel nuttige data en inzichten op. Door de ervaringen uit de wijken zijn we erachter gekomen dat het aanmaken van WhatsAppgroepen een effectief middel is. Dankzij dit project weten we dat dit ook op wijkniveau heel goed werkt voor het onderling contact van deelnemers.’

Sleutelfiguren

Uit VIT010 bleek ook de kracht van de gemeenschap. Naast de ondersteuning van de leefstijlcoaches en het platform hielpen de deelnemers elkaar. Job: ‘Het sociale aspect in groepen is een belangrijk element. De deelnemers geven elkaar advies en steun op moeilijke momenten. Mooi om te ervaren. Ook na de afloop van VIT010 zijn de meeste groepen met elkaar doorgegaan. Bijvoorbeeld via wmo radar of met behulp van een bewonersinitiatief.’ Om de doelgroepen te bereiken bleken sleutelfiguren belangrijk, mensen met aanzien in de wijk. Job: ‘Zij spelen in de wijken een belangrijke rol in de informatievoorziening over gezondheid. Denk aan een imam en mensen die zich bezighouden met vluchtelingen.’

Nieuwe denken

De mix van deelnemers is heel interessant voor de verzamelde data, volgens Suzanne: ‘Hoewel we ook voor bedrijven werken waar een dwarsdoorsnede van de bevolking werkzaam is, werkt een wijk toch weer anders. Dit onderzoek maakt het hele ecosysteem in een wijk inzichtelijk. De data die we ophalen tijdens zo’n onderzoek is van grote waarde. Daar kun je als overheid heel gericht op handelen. Daarom is het belangrijk dat we aan dit onderzoek hebben meegewerkt, we kunnen zo een bijdrage leveren aan het nieuwe denken. Graag willen we soortgelijke projecten op grotere schaal uitzetten, in Rotterdam of heel Nederland. De zorgverlener van de toekomst vaart op data.’

 

Smart Health is partner van Gezond010. Het bedrijf biedt een digitaal leefstijlplatform, ontwikkeld door medici en bedrijfskundigen dat mensen in control brengt over hun eigen gezondheid en bedrijven direct 20% reductie op het ziekteverzuimcijfer oplevert. Wil je meer inzicht in de resultaten van het VIT010 project? Neem dan contact op met Job Weijters (job@vitr.nl). Het project VIT010 is ontstaan uit een DigiDeal-subsidie van de gemeente Rotterdam en een initiatief van wmo radar. Zij deden dit in samenwerking met Smart Health en Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.