Keer diabetes om richt zich op een combinatie van meer bewegen, gezonde, verse voeding, ontspanning en slaap.

Ruim 45.000 Rotterdammers kampen met diabetes type 2. Waar de ziekte lang als ongeneeslijk gold, laat Keer Diabetes2 Om zien dat aanpassing van de leefstijl een einde aan klachten én medicatie kan maken. Het programma – dat ook in Rotterdam wordt aangeboden – boekt uitstekende resultaten. Die werden recent bekendgemaakt in de eerste peer-reviewed wetenschappelijke publicatie over Keer Diabetes2 Om, in de British Medical Journal Nutrition, Prevention and Health, na onderzoek van het Louis Bolk Instituut.

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben het pilotprogramma Keer Diabetes2 Om (2015-2016) geëvalueerd waarin patiënten met diabetes type 2 gedurende een half jaar intensief werden begeleid op het gebied van voeding en leefstijl. Het doel van het programma is om mensen te helpen bij het omkeren van diabetes type 2. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan het vergroten van kennis over diabetes en de invloed van voeding, beweging en het omgaan met stress.

Unieke aanpak

Deelnemers en hun partners worden gestimuleerd om elkaar te steunen en hun ervaringen met elkaar te delen om op deze manier het effect van het programma te verhogen. De deelnemers ontvangen ook direct feedback door regelmatig na de maaltijd hun bloedsuikerwaardes te meten en regelmatig hun tailleomtrek te meten. Het programma Keer Diabetes2 Om werkt hiermee volgens een unieke aanpak gestuurd op een duurzame verandering van leefstijl en voeding (vers en onbewerkt). Tijdens dit pilotonderzoek kregen deelnemers 6 maanden lang begeleiding van een team met een diëtist, een persoonlijke coach en een verpleegkundige die nauw samenwerkt met de huisarts van de deelnemer.

Van de 72 deelnemers in het pilotonderzoek die het onderzoek hebben afgerond, laten de resultaten zien dat:

  • 65 deelnemers (90%) aan het begin van het onderzoek glucoseverlagende medicijnen gebruikten. Na een half jaar gebruikten 35 deelnemers (49%) minder glucoseverlagende medicijnen, waarvan 9 (13%) helemaal gestopt waren met deze medicatie.
  • Er was een significante daling in HbA1C-waarde (een soort gemiddelde van de bloedsuikerspiegel in voorgaande weken): 64% van de deelnemers had aan het begin van het onderzoek een waarde boven de streefwaarde van 53mmol/mol terwijl dat percentage na een half jaar tot 40% was gedaald.
  • Na zes maanden voelden de deelnemers zich minder moe, gaven ze aan zich beter te kunnen concentreren, waren ze meer gemotiveerd tot lichaamsbeweging en hadden ze ook minder slaapproblemen.
  • De deelnemers hadden na zes maanden een lager lichaamsgewicht, een kleinere tailleomtrek en een lagere BMI.

Logische aanpak
‘De onderliggende oorzaken van een leefstijlziekte als diabetes type 2 aanpakken klinkt logisch, maar naar deze aanpak is nog weinig onderzoek uitgevoerd,’ zegt Dr. ir. Gerda Pot van het Louis Bolk Instituut en verbonden aan de Engelse universiteit King’s College London. ‘Deze pilotstudie van een leefstijlprogramma is een stap in de goede richting in het aantonen hoe diabetes type 2 behandeld kan worden met leefstijlinterventies en gezonde voeding.’

Rotterdam
Keer Diabetes2 Om wordt sinds het voorjaar van 2018 ook in Rotterdam aangeboden, waar de resultaten in lijn zijn met die uit de wetenschappelijke studie van het Louis Bolk Instituut. Op dinsdag 25 juni vindt er in het Rotterdamse Timmerhuis een informatiebijeenkomst plaats over het programma. Nieuwe groepen Rotterdamse diabetes2-patiënten starten in juli en augustus.

Keer Diabetes2 Om is een programma van stichting Voeding Leeft. Meer weten? Lees hier over de pilot in Rotterdam, de ervaringen van deelnemer Thijs Maas of kijk op www.keerdiabetesom.nl.