Studenten in een overleg met elkaar, laptops staan op tafel.

Studenten die net nieuw op de arbeidsmarkt terecht komen, missen soms aansluiting met de complexe problematiek van de maatschappij. De Erasmus Universiteit speelt daar op in met het onderwijsprogramma Impact at the Core. Dit programma helpt docenten om vakken en opleidingen een positieve maatschappelijke impact te geven. Verschillende opleidingen bieden naast theoretisch kennis, ook levensechte vraagstukken van Rotterdamse organisaties. Met Impact at the Core leren studenten tijdens hun studie al over maatschappelijke vraagstukken na te denken en maken organisaties gebruik van de denkkracht van de studenten.

Managers van vandaag hebben behoefte aan professionals die gewend zijn om sector-overstijgend te werken aan complexe problematiek. De Erasmus Universiteit speelt daarop in met toekomstige nieuwe opleidingen, onderwijsprogramma’s zoals Impact at the Core en vakken zoals Health Psychology en Impact Space. Bij deze vakken is veel aandacht voor vraagstukken uit de samenleving.

Positieve bijdrage via het onderwijs

Het onderwijsprogramma Impact at the Core helpt docenten om met het onderwijs een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele basisprincipes die een vak impactgedreven maken. Bijvoorbeeld een multidisciplinaire aanpak, waarbij studenten samenwerken met studenten van een andere opleiding. Of zelfs een andere universiteit. Zo leren studenten om sector-overstijgend samen te werken. Ook belangrijk voor het impactvolle onderwijs zijn echte vraagstukken geleverd door partners. Organisaties die al actief zijn op terreinen zoals duurzaamheid, energietransitie, gezondheid, digitalisering en inclusie.

Meer vaardigheden

Moon Fung Fong is kennismakelaar Impact at the Core van de Erasmus Universiteit en brengt docenten in contact met passende organisaties. Zij legt uit waarom gekozen is voor deze nieuwe manier van lesgeven: ‘In deze maatschappij zijn vraagstukken vrijwel altijd sector-overstijgend. De werkelijkheid is complex, dat los je niet zomaar even op. Door te werken aan een echte casus doen studenten veel meer vaardigheden op dan wanneer ze een theoretisch vraagstuk oplossen vanuit de collegebanken.’

Samenwerking binnen de stad Rotterdam

Een voorbeeld van impactgedreven onderwijs, is de minor Impact Space waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk vanuit de stad Rotterdam (bekijk hier de video over deze minor). Een ander voorbeeld is het vak Health Psychology. Dr. Marieke Hartman geeft dit vak Health Psychology aan Erasmus University College, de Liberal Arts and Science opleiding van de Erasmus Universiteit. Zij schakelde Impact at the Core in om haar vak meer impactgedreven te maken. Marieke: ‘Gezondheidspsychologie is complex. Gezondheidsproblemen worden vaak veroorzaakt door gedrag, oftewel door leefstijl. Studenten moeten begrijpen waarom mensen een bepaalde leefstijl hebben en hoe ze daar een aanpak op kunnen bedenken.’

Geen fictieve casussen

Om te ontdekken dat mensen gezondheidsadvies niet ‘gewoon’ overnemen, werken studenten aan casussen uit de stad. Zo was er een samenwerking met Rookvrije Campus bij het Erasmus MC. Marieke: ‘Studenten onderzochten waarom sommige mensen zich niet aan het rookverbod hielden. Bij de Politie Rotterdam keken ze wat kan helpen om tijdens nachtdiensten gezond te eten. In samenwerking met de GGD Rotterdam deden ze onderzoek hoe je verspreiding van ziektes tussen mens en dier in Diergaarde Blijdorp voorkomt. Voorheen kozen studenten fictieve casussen uit de literatuur. Maar op deze manier leren ze veel meer toegepaste academische vaardigheden die nodig zijn om complexe vraagstukken uit de maatschappij aan te pakken. En zo geven ze ook iets terug aan de stad.’

Betrokken

Het impactvolle onderwijs sluit goed aan op de wensen van de betrokken student van nu. Moon Fung: ‘Studenten willen bijdragen aan de samenleving. Niet alleen maar kennis opdoen, maar die ook inzetten. Daarom werken we steeds meer samen met maatschappelijke partners zoals de gemeente, de GGD en de politie. Maar bijvoorbeeld ook met het klimbos Fun Forest en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat levert interessante vraagstukken op. De organisaties leggen op hun beurt hun uitdagingen graag aan studenten voor omdat zij verfrissende ideeën bieden.’

Heeft jouw organisatie een vraagstuk op het gebied van gezondheid waarbij je graag de denkkracht van studenten van de Erasmus Universiteit zou willen gebruiken? Neem contact op met Moon Fung Fong: via impactloket@eur.nl of +31 6 342 649 61.