Mentaal gezond

Op donderdag 23 mei organiseert Gezond010 de inspiratiebijeenkomst Mentaal gezond: een hoofdzaak. We gaan dieper in op de vraag hoe we in onze samenleving meer oog kunnen krijgen voor mensen met depressieve klachten. Depressie werkt ontwrichtend voor de persoon zelf en zijn/haar omgeving. Wat kunnen wij met elkaar doen om depressieve klachten te signalen, te voorkomen en te verminderen?

Trudy Dehue neemt ons mee in een uiteenzetting over de individualisering van leed. Zij bepleit een verzachting van de plicht het lot in eigen hand te nemen. De gewoonte om alle gevoelens van ongeluk ‘depressie’ te noemen, maakt dat we veel ongeluk ten onrechte individualiseren. Trudy Dehue is emeritus-hoogleraar aan de universiteit Groningen. Ze is bekend van o.a. het boek ‘De depressie-epidemie. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen’ dat 9 drukken beleefde. Na een tafelgesprek met experts is er de mogelijkheid een workshop naar keuze te volgen. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Workshops

Datum: donderdag 23 mei
Tijd: 14.30 – 19.00 uur
Locatie: VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum, Rotterdam

Lees meer over het programma en meld u aan.