Studenten Hogeschool bekijken een poster

Negentig studenten van de Hogeschool Rotterdam namen dit studiejaar hun eigen leefstijl onder de loep. Zelfinzicht moet de tweedejaars Communicatie & Multimedia Design helpen bij het ontwerp van leefstijltechnologie. ‘En de coronacrisis heeft dat zelfinzicht behoorlijk vergroot.’

Joke Mulder kent Freshman 15. Een Amerikaanse uitdrukking voor studenten die in hun eerste jaar een behoorlijke groei zouden doormaken. Van een pond of vijftien. ‘Zo erg zal het bij ons niet zijn,’ zegt de docent van de Hogeschool Rotterdam. ‘Maar het bewustzijn over eigen leefstijl lijkt ook hier niet groot. De lift naar de eerste verdieping stond normaal gesproken altijd vol. En behoorlijk wat studenten draaiden op tussendoortjes. De relatie tussen leefstijl en leerprestaties leggen ze nog niet.’

Gezond010: het akkoord

De Hogeschool Rotterdam doet dit wél. Het Amerikaanse fenomeen en een Comeniusbeurs voor onderwijsvernieuwing leidden tot een design challenge voor negentig tweedejaars Communicatie & Multimedia Design. Hoe breng je Rotterdammers een stap dichter bij een gezonde leefstijl door middel van een interactieve interventie? Die onderzoeksvraag stond begin dit jaar centraal, kort na het sluiten van Gezond010: het akkoord. ‘Dit viel mooi samen,’ zegt Joke. ‘Met partners in de stad hebben we een aantal doelgroepen bepaald, waaronder ouderen én studenten zelf.’

Leefstijldagboek

De helft van de tweedejaars nam zijn eigen leefstijl onder de loep. Nog voor de coronacrisis hielden deze studenten vier dagen een leefstijldagboek bij. Ze noteerden alles over bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO) in hun leven. Op school, werk, thuis en onderweg. ‘Uitgaan viel onder die laatste categorie,’ zegt Joke. ‘Ook schreven ze de tijden op. Belangrijk om ritmes te ontdekken, of het gebrek eraan. Ze legden daarnaast prikkels vast. Interessant, want die kunnen ze inzetten voor gedragsverandering. De andere helft studenten onderzocht de vraag vanuit ethisch perspectief.’

Begrip en inzicht

De BRAVO-studenten visualiseerden in groepjes van vijf hun eigen data. ‘Dat leverde mooie plaatjes op,’ zegt Joke. ‘Sommige studenten kwamen erachter dat ze eigenlijk nooit ontbijten. Koek is hun brandstof om de dag door te komen. Geen goede brandstof, maar ik begrijp die rol kaakjes onder de arm nu wel. Bewustzijn is belangrijk om hun eigen leefstijl gezonder te maken. Maar we zetten ook in op zelfreflectie om studenten empathischer te maken. Wie zijn eigen onvolkomenheden kent, heeft meer mededogen met de ander. Een goed ontwerp begint bij empathie. Bij begrip voor de doelgroep, en inzicht in hun motieven en gebruiken.’

Gezonder

Aansluitend trokken de tweedejaars de stad in. Samen met hun doelgroepen onderzochten ze welke technologie zij gebruiken en welke een gezonde leefstijl dichterbij kan brengen. Totdat de coronamaatregelen dit veldonderzoek onmogelijk maakte. ‘Binnen enkele dagen ging het onderzoek online verder,’ zegt Joke. ‘Zeker met de doelgroep studenten verliep dit prima. Het mooie is dat het project geen enkele vertraging heeft opgelopen door de coronamaatregelen. De crisis heeft het project zelfs versterkt: studenten zijn zich gaan richten op technologie die kan helpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl in tijden van corona. Ook verplaatsen ze zich makkelijker in de verschillende doelgroepen, nu iedereen in hetzelfde schuitje zit.’

CoFit

Inmiddels zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd. Momenteel werken de studenten aan het testen en realiseren van de concepten. ‘Hopelijk lukt het ze om Rotterdam zo weer iets gezonder te maken,’ zegt Joke. ‘Bijvoorbeeld met het ontwerp door een groepje van CoFit, een app die helpt om samen vanuit huis te sporten, inclusief aandacht voor het eetpatroon. Onze studenten zijn echt wel in staat hun leefstijl gezonder te maken. Een aantal heeft de kaakjes al afgezworen.’

Hogeschool Rotterdam werkt binnen dit project samen met TU Delft (onderzoek naar empathie in design) en de vier partners die casussen aanleverden voor de studenten: Albeda, Erasmus Food Lab, Lijn 2 en DOCK.