Bestuur R.K.v.V.

Als het overkoepelende orgaan van vijf studentengezelligheids-verenigingen in Rotterdam vertegenwoordigt de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.) in totaal ruim 3.800 Rotterdamse studenten. Merel van Lunen (voorzitter van de R.K.v.V.) vertelt hoe zij bijdragen om het overmatig middelengebruik (waaronder roken, alcohol-, en drugsgebruik) onder studenten te verminderen.

Een tijdje geleden zijn we door het Trimbosinstituut benaderd om mee te doen met een onderzoek voorafgaand aan Gezond010: het akkoord. De gegevens van het Trimbosinstituut gaven aan dat het middelengebruik onder studenten naar beneden kon. We werden gevraagd naar de huidige situatie, maar ook waar de kansen lagen om de bewustwording onder studenten te vergroten. Daarin willen we geen onrealistisch beeld schetsen door te zeggen dat alle verenigingen in Rotterdam streven naar alcoholvrije avonden. Wel zien wij veel mogelijkheden om de bewustwording te vergroten.

Veranderende normen en waarden

De Erasmus Universiteit, de hogescholen en de studentenverenigingen hebben een groot raakvlak; namelijk het welzijn van haar studenten. Hierin kunnen we veel voor elkaar betekenen, dus we zijn constant aan het kijken naar hoe we dat kunnen optimaliseren. Studenten zijn zich meer bewust van hun eigen gezondheid en welke (negatieve) invloed roken, drugs en of alcohol daarop heeft. We merken dat de maatschappelijke normen en waarden veranderen. De verenigingen kijken zorgvuldig naar hoe ze in lijn met deze verschuiving zelf ook mee kunnen veranderen.

Studentenverenigingen willen heel graag mee denken.

Merel van Lunen
Nieuwe initiatieven

Het is leuk dat gemeente Rotterdam kijkt naar een toepasbare versie van het akkoord, daar denken wij als Rotterdamse Kamer van Verenigingen graag over mee. We merken dat studentenverenigingen heel graag willen mee denken. Het leuke is dat de studentenverenigingen al met veel initiatieven zijn gekomen op het gebied van studentenwelzijn. Zo schenken de verenigingen 0% bier en schenkt een aantal verenigingen geen sterke drank aan eerstejaarsstudenten of heeft hun rokersruimte al gesloten. Eigenlijk reageert iedereen hier heel positief op. Dit omdat de initiatieven vanuit de verenigingen zelf komen en vaak in samenspraak met de studenten zijn bedacht.

Gezamenlijk meer bereiken

Wij kijken hoe de R.K.v.V. daar het beste op kan inspelen en daarin kan ondersteunen. Eens in de zes weken vergaderen wij met alle verenigingen en bespreken we alle initiatieven. Hierbij kijken we ook welke initiatieven voor andere verenigingen betekenisvol zijn. Gezamenlijk kunnen we namelijk nog veel meer bereiken!

We merken dat het begint bij bewustwording onder de studenten. Verenigingen hebben niet altijd alle inzichten. Een gemeente of andere instituties kunnen met hun ervaring daarin heel goed bijdragen. Om die reden blijven we graag met elkaar in gesprek. Het is fijn dat ook de Erasmus Universiteit en de hogescholen hierbij betrokken zijn, juist omdat veel studenten daar studeren en lid zijn van een studentengezelligheidsvereniging. Het moet een samenwerking zijn om de bewustwording van overmatig middelengebruik te gaan vergroten de komende tijd.

 

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.) is het overkoepelende orgaan van de vijf studenten gezelligheidsverenigingen in Rotterdam (RSC RVSC, Laurentius, SSR, RSG en NSR). In totaal vertegenwoordigt de R.K.v.V. 3800 Rotterdamse studenten. De R.K.v.V. stelt zich ten doel om de onderlinge contacten tussen de lidverenigingen te bevorderen en waar nodig als bemiddelaar op te treden. Kijk hier voor meer informatie over Gezond010: het akkoord.