Veel Rotterdammers kunnen lezen en schrijven met hun arts. Maar zo’n 90.000 volwassenen laaggeletterden in de stad verlaten de spreekkamer nog te vaak met antwoorden van de dokter waar ze niet mee uit de voeten kunnen. Ondanks instemmend knikken.

‘Ik gooide de bijsluiters altijd weg, omdat ik ze toch niet kon lezen,’ zegt de 59-jarige Ria, een van de gezichten van de campagne #Durftezeggen die de gemeente Rotterdam samen met de stichting Yes we Care eind 2017 startte. Doel van de campagne is het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en de taalvaardigheid van laaggeletterden te vergroten.

Zorggerichte taalcursussen
Eerstelijns zorgverleners worden bewust gemaakt van de negatieve impact van (verborgen) taalbarrières op de gezondheid en het leven van hun patiënten. Daarnaast worden zij opgeroepen om patiënten te verwijzen naar locaties in het gebied waar taalcursussen worden gegeven.

Meeschrijven en teruglezen
De uit Portugal afkomstige Luis (51), die durfde te zeggen dat hij zijn arts niet begreep, plukt al de vruchten van zo’n cursus. ‘Nu ik beter kan lezen, spreken en schrijven is het makkelijker om mijn dokter te begrijpen,’ zegt hij in een van de campagnefilmpjes. ‘Als zij wat vertelt, kan ik gewoon meeschrijven en het later nog teruglezen.’

Juist medicijngebruik
De zorggerichte taalcursussen voor laaggeletterden worden georganiseerd door diverse organisaties, met subsidie van de gemeente Rotterdam. Deelnemers leren tijdens de cursussen over het belang van therapietrouw en hoe ze hun medicijnen op de juiste manier kunnen gebruiken. Ook ontwikkelen ze vaardigheden die hun gezondheid verbeteren en leren ze de weg kennen in het Nederlandse zorgsysteem.

Goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor een gezonder Rotterdam. De gemeente stimuleert organisaties die op wijkniveau zorggerichte taalcursussen aanbieden. Met kennis, ondersteuning en subsidies. Meer weten? Neem contact op met beleidsadviseur Taal en Gezondheid Nevin Muratoglu of kijk op Rotterdam.nl/taalengezondheid.