Digideal010 - screenshot van de kennissessie 2 december

Ze moesten twee keer vroeg uit de veren. Maar na de kennis-sessies van 18 november en 2 december zijn ruim veertig Rotterdamse zorgaanbieders optimaal voorbereid voor het doen van een subsidieaanvraag voor de Digideal010. Voor deze subsidieregeling, die op 1 december werd geopend, is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Bekendmaking via Zoom

De hoogte van het subsidiebedrag werd tijdens de eerste kennissessie bekend gemaakt door Sven de Langen, wethouder volksgezondheid, zorg, ouderen en sport. Op woensdag 18 november logde hij – net als ruim zeventig anderen – om stipt acht uur in bij de Zoom-sessie. ‘We geven met deze subsidieregeling concreet invulling aan de “ja” die we deze zomer aan elkaar hebben gegeven,’ zei De Langen met een kop koffie in de hand. Daarmee doelde hij op de ondertekening van de Digideal010 door meer dan veertig zorgaanbieders op 17 juli. ‘Ik ben benieuwd hoe groot de beweging wordt die we met elkaar gaan maken,’ sloot hij zijn speech af. ‘Ik zie jullie aanvragen met veel belangstelling tegemoet!’

Ontwikkelingen versterken

Na de openingswoorden van De Langen ging de eerste kennissessie van start. Merlijn Snijders en Pjer Vriens (beiden beleidsadviseur Gezondheid bij de gemeente Rotterdam) gaven eerst uitleg over de inhoud van de subsidieregeling. Zij schetsten hoe de afgelopen maanden – mede vanwege de COVID-19 pandemie – allerlei digitale en technologische toepassingen nieuw of versneld zijn ingezet. De Digideal010 is gelanceerd om die positieve ontwikkelingen op het vlak van eHealth vast te houden én te versterken.

Criteria

De subsidieregeling helpt gecontracteerde zorg-, welzijns- en jeugdhulpaanbieders om een eerste slag te maken met de inzet van eHealth. Het doel: het voorkomen, verplaatsen of vervangen van ondersteuning of zorg. De eHealth-oplossing moet gericht zijn op jeugd met een achterstand, op mensen met een chronische ziekte of een risico daarop, op mensen met een beperking of op ouderen. Ook moet deze bijdragen aan een verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning van de doelgroep. Een andere voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van bestaande eHealth-toepassingen die landelijk bij ten minste 100 cliënten in gebruik zijn en goed onderbouwd zijn.

Fundament

Na de uitleg over de voorwaarden doken de deelnemers verder de diepte in. Zo gaf Waldemar Hogerwaard van het Bureau Zorginnovatie een interessante presentatie over het proces om te komen tot innovatie. ‘Het gaat erom dat je een nieuwe waarde creëert voor een patiënt of cliënt,’ vertelde Hogerwaard. Hij gaf daarbij aan dat een innovatie nooit begint vanuit een technische oplossing of product. ‘De missie, visie en strategie van jouw bedrijf zijn het fundament. Dat moet kloppen. Je moet weten welke kant je op wilt met je organisatie en waar de behoefte ligt. Van jouw doelgroep, maar óók van jouw medewerkers. Pas als je dat inzichtelijk hebt, kun je verder.’

Bordspel

Timme Hovinga van Conforte Innovatielab ging daar op door. ‘Pilots lopen zelden dood vanwege technologische onmogelijkheden. Het gaat meestal verkeerd bij mensen en het gebrek aan draagvlak, kennis of kunde. Als je van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam gaat, zet je al een hele stap.’ Om die stappen te kunnen zetten, heeft Conforte Innovatielab onder meer diverse handboeken beschikbaar.

Hovinga’s collega Wilma van der Leeuw nam deelnemers tijdens de tweede sessies verder mee in het proces. Letterlijk, door hen te begeleiden op een digitaal canvas dat gebruikt kan worden om een verandering in gang te zetten. ‘Medewerkers moeten de noodzaak van een verandering herkennen én erkennen. Anders krijg je ze niet mee,’ stelde zij. ‘Innoveren is eigenlijk een soort bordspel door je organisatie. Je zet een paar stappen vooruit, een paar achteruit, belandt een keer in de gevangenis. Uiteindelijk moet je de finish bereiken. Bij voorkeur doe jij dat pas ná je medewerkers, want zij moeten de koplopers zijn die zich eigenaar voelen van de verandering.’

Behoefte

Interessant waren ook de praktijkvoorbeelden van reeds gerealiseerde eHealth-toepassingen. Zo vertelde Eddo Velders, programmamanager innovatie bij Parnassia, over Temstem. Dit is een app voor mensen die last hebben van stemmen en hier in hun dagelijks leven minder door gehinderd willen worden. ‘Die app is echt ontstaan vanuit de behoefte van onze cliënten,’ schetste Velders. ‘Het interessante aan het proces was dat we mensen met een technologische achtergrond een dag met cliënten hebben laten meelopen. Zij konden zo ervaren waar cliënten tegenaan liepen. Dat zorgde voor andere invalshoeken en behoeften. De oplossing was dus een app, maar dat was niet per se ons startpunt.’

Stakeholders

Een ander praktijkvoorbeeld was dat van Monnie, aan app die jongeren helpt betaalachterstanden te voorkomen, voordat die zich ontwikkelen tot enorme schulden. ‘Daar ontstond de behoefte niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de jeugdhulpverleners,’ vertelde Donna Stam. ‘Zij kwamen niet aan de reguliere zorg toe, omdat ze alleen maar bezig waren met die die grote schulden. Het was dus deels een middel om andere zorg mogelijk te maken.’ Haar advies om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het proces naar een eHealth-oplossing was een rode draad tijdens de twee kennissessies.

Lange termijn

Voorzien van een flinke dosis kennis en informatie logden de deelnemers op 2 december om kwart over negen weer uit. Zij hebben tot en met 15 januari 2021 de tijd om een aanvraag in te dienen. Daarbij kunnen ze ondersteuning krijgen van de Rotterdam eHealth Agenda (ReHA), dat samen met de gemeente onder meer digitale spreekuren organiseert. ‘De Digideal010 past perfect in de langetermijnvisie die wordt ontwikkeld voor de Rotterdamse zorg in 2030,’ zegt Joyce van der Niet namens REHA. ‘We willen dat technologie straks optimaal ten dienste staat van de bewoners van Rotterdam. We hebben nu bewust veel tijd en energie geïnvesteerd in de inhoudelijke begeleiding en informatieverstrekking van de aanbieders, zodat de kwaliteit van de aanvragen hoog ligt. Dit dé kans om versneld eHealth-oplossingen in te voeren.’

 

Aanvragen voor de subsidieregeling kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2021. Na afloop van deze aanvraagtermijn worden de complete aanvragen gezamenlijk beoordeeld, ongeacht de volgorde van binnenkomst. Per aanvraag is een maximumbedrag van € 100.000 beschikbaar. Alle informatie over de Digideal010 is te vinden op www.digideal010.nl. Hier zijn ook de volledige kennissessies en presentaties terug te kijken.