Foto van vier mensen met elkaar in gesprek, de vrouw aan de rechterzijde houdt een microfoon vast

De zorg in Nederland loopt vast. De kosten rijzen de pan uit en er is een groot tekort aan personeel. Terwijl de vraag naar zorg blijft toenemen. We moeten dus anders naar zorg gaan kijken en het anders organiseren. Bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor preventie. De gemeente Rotterdam heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld waarmee organisaties hun preventieve activiteiten kunnen uitbreiden. Netwerk Nieuw Rotterdam (NNR) is een van de zeventien organisaties die onlangs deze subsidie heeft ontvangen.

De subsidieregeling richt zich op ouderen en jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. Het heeft tot doel om de eigen kracht van deze doelgroepen te versterken en hun netwerk te vergroten. Zodat ze beter voor zichzelf kunnen blijven zorgen.

‘We zijn een Rotterdamse organisatie voor jongeren tussen 16 en 27 jaar met een focus op jongeren in kwetsbare posities’, vertelt Yukio Oosterling, strategisch adviseur bij NNR. ‘NNR is een club waar Rotterdamse jongeren vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor eenzame en kwetsbare mensen om hen heen. Op deze manier ontdekken jongeren dat zij van betekenis zijn. We zijn blij met de subsidie. Het zorgt voor erkenning van en waardering voor het informele jongerenwerk als aanvulling op de zorg. Met de subsidie kunnen nog meer jongeren dit jaar gebruik maken van ons programma.’

Onze werkwijze

‘Ons doel is dat jongeren met onze hulp sterker in het leven komen te staan. Dat doen we door hen een plek te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. We geven ze het gevoel dat ze gezien worden en erbij horen. We helpen jongeren om hun sociaal netwerk te vergroten en hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Zo moedigen we hen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven en na te denken over hun eigen identiteit. We helpen jongeren om op een positieve manier hun vrije tijd in te vullen, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk.’

Ervaringsdeskundigen

Jongeren kunnen bij ons ook workshops volgen. Tijdens zo’n workshop bespreken we maatschappelijke thema’s, zoals liefde, vriendschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook organiseren we het ‘Experience Cafe’. Dat zijn sessies waar ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen over bijvoorbeeld depressie. Zo leren de jongeren praten over hun persoonlijke situatie en krijgen zij verschillende perspectieven mee. Ze leren dat ze niet ‘gek’ of alleen zijn, ze steunen elkaar en krijgen praktische tips.’

Toekomst

‘We zien dat door deze preventieve maatregelen minder zorg nodig is. Een mooi voorbeeld:

Een jongen kwam bij ons met de wens om vrijwilligerswerk te doen. We hebben hem gekoppeld aan een jongen met zowel mentale als fysieke problematiek die zijn kamer nauwelijks uitkwam. De vrijwilliger ging elke maandag bij hem langs om te gamen. Zo bouwden ze een band op. Uiteindelijk kwam de jongen uit zijn sociaal isolement. Nu is hij samen met zijn maatje aanwezig bij veel activiteiten die we organiseren.’

Contact

Ken je jongeren die voordeel kunnen hebben bij de werkwijze van Netwerk Nieuw Rotterdam? Neem dan contact op met het nummer: 06-15235328. Een doorverwijzing is niet nodig.