Talkshow met vijf deelnemers tijdens het vijfjarig lustrum van Gezond010

Het netwerk Gezond010 vierde donderdag 17 februari haar eerste lustrum. Er werd feestelijk stilgestaan bij het 5-jarig bestaan en uiteraard ook genetwerkt, maar de inhoud had eveneens een belangrijke rol. Diverse sprekers gingen in op een belangrijk thema: de gezondheid van Rotterdamse jongeren.

Een week nadat Christine Eskes de eerste eHeld-award uitreikte, is de Rotterdamse wethouder van Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport opnieuw getuige van een feestelijk moment. Ze is digitaal aanwezig bij de viering van vijfjarig bestaan van Gezond010. Tijdens het lustrum spreekt de wethouder de 140 aanwezigen toe. Eskes benadrukt de inspanningen van haar voorganger Sven de Langen. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van Gezond010: het akkoord. Maar ze kijkt vooral ook vooruit, daarbij inspelend op het thema van de ochtend. ‘Het is belangrijk om het over de gezondheid van onze jongeren te hebben. Zij hebben veel last gehad van de pandemie en alle maatregelen. Ik wens dat zij er de komende tijd weer veel op uit kunnen. Elkaar opzoeken, samen sporten. Dat is ook weer goed voor de mentale gezondheid.’

Geboorte Gezond010

Eskes geeft daarna het woord aan Carina van der Beek, teamleider Gezondheid bij de gemeente Rotterdam. Zij vertelt over de ‘geboorte’ van Gezond010 in januari 2017. ‘Toen kwamen we in de Fenix Food Factory bijeen met een aantal partijen. Gespreksonderwerp was gezond gewicht; dát wilden we gaan aanpakken in de stad. Maar al snel werd Gezond010 veel breder. Inmiddels behandelen we alle aspecten van gezondheid. Ook houden we iedereen op de hoogte via onze website en nieuwsbrief. En we hebben onze ambassadeur Patrick van Luijk en een enorm en gevarieerd netwerk van partners uit de hele stad. Er zijn satellieten waarin we die gezondheidsthema’s verder uitdiepen. De variatie aan partners is onze kracht. Al zouden we nóg meer kunnen samenwerken om meer impact te hebben op de gezondheid van de Rotterdammers.’

Talkshow

Een aanzet tot die bredere samenwerking wordt direct gegeven. Vanuit de Rotterdam Science Tower gaan verschillende sprekers in op de gezondheid van jongeren. In een talkshow praten hosts Merlijn Snijders en Patrick van Luijk met Juliëtte Mathijssen van Jongeren voor Gezondheid, Els Dekker van Avant sanare en prof. dr. Semiha Denktaş. Zij is als hoogleraar gedragswetenschap verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Els vertelt dat de coronacrisis vooral impact heeft gehad op het mentale welzijn van jongeren. ‘Gelukkig is er steeds meer aandacht voor en durven jongeren er zelf meer open over te zijn,’ zegt ze. Een belangrijke conclusie is dat jongeren graag meedenken over (gezondheids)beleid. ‘Veel zaken komen op onze schouders terecht. Nu, maar ook in de toekomst,’ zegt Juliëtte. ‘We willen graag helpen bij de oplossing.’

Invloed leefomgeving op gedrag

Voorafgaand aan de talkshow schetste prof. dr. Denktaş in een minicollege al hoe groot de gezondheidsverschillen zijn tussen jongeren met een lagere sociaaleconomische status en een hogere sociaaleconomische status. Uit onderzoek van Healthy’R blijkt dat jongeren met een lage SES minder bewegen, ongezonder eten en meer roken en drugs gebruiken. ‘Mijn advies: maak van jongeren met een lage SES een specifieke doelgroep in het gezondheidsbeleid. Ze hebben het nodig!’ Denktaş gaf interessante inzichten in hoe leefomgeving tot gedragsverandering kan leiden en welke rol nudging daarbij kan spelen. Ze gaf een het voorbeeld van de ‘coronacirkels’ in de parken. Ook toonde ze twee foto’s van Rotterdam Centraal Station. ‘Vroeger was het vooral een station, nu een lopend buffet van zout, vet en suiker. Zo is het op meer plekken in de stad. De leefomgeving bepaalt voor een groot deel ons onbewuste gedrag. Daar moeten we met elkaar meer bij stilstaan. We moeten jongeren ook betrekken bij het inrichten van de leefomgeving.’

Mentaal gezond

Tijdens het lustrum gingen de deelnemers ook uiteen in smart sessies. Daar praatten zij verder over de verschillende subthema’s. Els Dekker en Daniëlle Verroen van Avant sanare gingen met de deelnemers in gesprek over mentale gezondheid. Er werd onder meer gesproken over de problemen die jongeren ervaren, zoals angstklachten, onzekerheid en eenzaamheid. Dit leidt regelmatig tot stressklachten en burn-outs, ook op jonge leeftijd. Binnen de satelliet Mentaal gezond werken partijen samen om dit soort klachten bij jongeren te behandelen, maar vooral ook te voorkomen. Bij het thema seksuele gezondheid werd lang stilgestaan, waarbij de suggestie werd gedaan om dit tot een onderwerp te maken op scholen.

Groen en gezond

In de smart sessie van de satelliet Groen en gezond stond het belang van een groene omgeving voor de gezondheid centraal. Philip Kuypers (initiatiefnemer De Groene Connectie) vertelde hoe hij lager geschoolde jongeren in het groen aan het werk kreeg. De deelnemers concludeerden gezamenlijk dat groen niet alleen een kostenpost is, maar ook een investering die veel kan opleveren. De pandemie heeft dit laten zien. Tijdens de discussie werd duidelijk dat in het groen slimme verbindingen kunnen worden gelegd. Met gebiedspartners, huisartsen, welzijnspartijen, scholen en onderzoekers. De sessie werd afgesloten met de constatering dat er vanuit de satelliet een uitdaging ligt om het thema ‘jongeren aan de slag in het groen’ dit jaar een stap verder te brengen.

Middelengebruik

Preventie staat ook centraal in de satelliet Rotterdam Rookvrij, waarin ook ander middelengebruik (drugs en alcohol) wordt behandeld. Liza Gan-Van Iperen (projectleider Student for Life bij Codarts) vertelde over de aanpak van middelengebruik onder studenten. ‘Onze leerlingen staan bijna altijd onder hoge druk. Veel dansers roken; het hoort bij de cultuur,’ schetste ze. Om eraan toe te voegen dat ook docenten regelmatig met een biertje in de hand feedback geven aan studenten over hun optreden. Een gezondheidsprogramma is een vast onderdeel in alle curricula, maar de opkomst valt tegen. ‘Laat studenten meedenken over positieve alternatieven. En laat bij de voorlichting al zien dat middelengebruik niet hoeft,’ stelde Geert Bruinen, projectleider Alcohol en drugs bij de gemeente. Bo (24), Gezond010-host Bo en twee jaar student-af, sloot zich daarbij aan: ‘Duurzaamheid en vega(n) eten boeit ons. We willen de samenleving verbeteren. Het is zeker een goed idee om studenten te betrekken bij het bedenken van bijvoorbeeld nudges.’

Eén-op-één netwerken

Met de smart sessies eindigde het ochtendprogramma van het lustrum. Het netwerken gaat echter de komende tijd door. Voorafgaand aan het evenement konden deelnemers op basis van hun eigen profiel en dat van andere deelnemers 1-op-1-afspraken maken. Zo werden waardevolle verbindingen gelegd, die ervoor zorgen dat partijen gezamenlijk de gezondheidsuitdagingen in de stad aanpakken. Precies in lijn met de ambitie van Gezond010: het samenbrengen van initiatieven die bijdragen aan een gezonder Rotterdam.

 

Wil je het lustrum van 5 jaar Gezond010 terugkijken? Dat kan via deze link. Het eerstvolgende grote (hopelijke fysieke) netwerkevenement van Gezond010 staat gepland op donderdag 16 juni. Meer informatie hierover vind je binnenkort op onze Evenementenpagina.