De skyline van Rotterdam en de Erasmusburg, ter illustratie bij het artikel over de cijfers van één jaar Gezond010: het akkoord

Op vrijdag 11 december 2020 werd tijdens een online symposium stilgestaan bij één jaar ‘Gezond010: het akkoord’. In het eerste jaar na het sluiten van het Rotterdamse preventieakkoord zijn mooie resultaten behaald. Een aantal van die resultaten lichten we er in dit artikel uit. Dat doen we aan de hand van cijfers, die in willekeurige volgorde op een rij zijn gezet.


45

Het percentage minder rokers sinds de introductie van de rookvrije zone rondom het Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam. Het aantal rokers rondom de grens van de rookvrije zone nam weliswaar toe. Maar deze toename was veel kleiner dan de afname van het totaalaantal rokers in de rookvrije zone: 432 meer rokers buiten de zone tegenover 1.857 minder rokers per dag binnen de zone. Lees hier meer over de resultaten.


1.256

Het aantal aanvragen voor het Lief- en Leedpakketje van Opzoomer Mee, tijdens de eerste coronagolf. Het is een van de vele successen van de organisatie tijdens dit bijzondere jaar. Zo deden er meer dan 2.300 straten mee aan de Opzoomer Mee-campagne 2020, een absoluut record in de 26-jarige geschiedenis. De actie ‘Doe wat liefs in december’ leverde meer dan 1.100 aanvragen op.


4

Het aantal wijken in Rotterdam waar wordt geëxperimenteerd met de Proeftuin Gezond Gewicht. Rotterdam is koploper binnen deze landelijke ketenaanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Lees hier meer over de aftrapsessie, waarbij onder meer staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aanwezig was.


70

Het aantal partners dat in juli 2020 de Digideal010 ondertekende. Met het digitale akkoord spraken alle ondertekenaars met elkaar af om zich in te spannen voor een kwalitatieve uitbreiding van het digitale zorgaanbod in de stad. Tussen 1 december en 15 januari kunnen geïnteresseerde partijen subsidie aanvragen voor hun eHealth-oplossing.


0

Het percentage alcohol van het bier dat sinds deze zomer standaard wordt aangeboden bij alle recepties, diners en andere evenementen die de gemeente organiseert. Het terugdringen van alcoholgebruik onder volwassenen is een belangrijk speerpunt van zowel het Nationaal Preventieakkoord als Gezond010: het akkoord. Onder het motto ‘Goed voorbeeld doet volgen’ zet de gemeente Rotterdam op dit vlak zelf een eerste stap.


2

Het aantal edities tot nu toe van de nieuwe podcast ‘Lekker In Je Vel 010’. Hierin gaat presentatrice Yvonne Nesselaar met allerlei ervaringsdeskundigen in gesprek over mentale gezondheid, een onderwerp waarop nog vaak een taboe rust. Benieuwd? Luister de podcast hier.


13

Het percentage van de Nederlandse studenten dat een zware drinker is. De Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKVV), diverse onderwijsinstellingen, het Trimbos Instituut, Youz en de gemeente Rotterdam werken samen om het alcohol- en overig middelengebruik onder studenten terug te dringen. Meer weten over deze aanpak? Lees dan dit interview met Laura Nijkamp (Trimbos) en Kristian de Bruyne (gemeente Rotterdam).


5

Het aantal steden dat onder de vlag van de ‘Citydeal Voedsel op de stedelijke agenda in 2020’ nauw heeft samengewerkt aan het realiseren van een gezondere voedselomgeving. Het afgelopen jaar is onderzoek verricht naar de (juridische) mogelijkheden die gemeenten hebben om het voedselaanbod te reguleren. Rotterdam is één van deze steden, vanuit de ambitie om gezond eten voor iedereen bereikbaar te maken. Uit onderzoek van CEPHIR bleek dat de voedselomgeving in Rotterdam de afgelopen 15 jaar een stuk ongezonder is geworden.


90

Het huidige aantal partners en supporters van Gezond010. Het overgrote merendeel van hen was aanwezig bij het online symposium ‘Eén jaar Gezond010: het akkoord’ op vrijdag 11 december 2020.


10

Het aantal digitale bijeenkomsten dat in 2020 werd georganiseerd vanuit (de satellieten van) Gezond010. Daarnaast werd vanuit Gezond010 bijgedragen aan symposia en bijeenkomsten die werden georganiseerd door andere partijen.


72

Het aantal artikelen (inclusief dit stuk) dat sinds de lancering van Gezond010: het akkoord op deze website is geplaatst. Deze artikelen gingen over uiteenlopende thema’s: van mentale gezondheid tot vitale werkvloer en van voedselomgeving tot eHealth. Projecten en onderzoeken werden belicht, partners stelden zich voor of presenteerden een mooie ontwikkeling en onze ambassadeur Patrick van Luijk inspireerde met zijn blogs. In 2021 start Gezond010 met een nieuwsbrief, waarin onder meer artikelen en evenementen een plek krijgen. Een overzicht van alle artikelen vind je hier.

 

Meer weten over het Rotterdamse preventieakkoord? Op deze pagina vind je een video en kun je Gezond010: het akkoord in z’n geheel downloaden! Het symposium ‘Eén jaar Gezond010: het akkoord’ is georganiseerd om met onze partners terug te blikken op het eerste jaar en samen de ambities voor 2021 te bespreken. Lees hier het verslag over het symposium. Ook onderdeel worden van ons netwerk? Meld je dan aan via de contactpagina.